Milieu

Van tekenbord tot recycling aan het einde van de levensduur, bij elk aspect van een Scania-truck of -bus wordt rekening gehouden met het milieu.

Scania-bussen en -trucks worden ontworpen om uitstekende bedrijfszuinigheid te leveren. Onze zuinige motoren leveren een maximaal vermogen met minimale emissies, wat gevolgen voor het milieu vermindert.

Scania's inzet om de gevolgen voor het milieu te minimaliseren gaat verder dan de voertuigen die op de weg rijden. Van toonaangevende technologische ontwikkelingen en efficiënte productie tot kosteneffectieve werking, geoptimaliseerd onderhoud en reparaties, evenals een verantwoord recycle-proces, Scania neemt de volledige levenscyclus van het voertuig in overweging.

Ook helpen we u om gevolgen voor het milieu te minimaliseren. Met Scania bestuurderstraining kunt u uw brandstofverbruik en emissies aanzienlijk verlagen.


Efficiënte productie

Scania’s milieuactiviteiten, ISO-14001, worden periodiek beoordeeld door de Scania Blue Rating. Een gestandaardiseerde methode voor de verificatie en verbetering van de operationele industriële milieu- activiteiten. Milieubeleid is geïntegreerd in het dagelijkse werk zodat er voortdurende verbeteringen in het milieumanagementsysteem aanwezig zijn.

Om de afvalstroom te verminderen is in 1998 begonnen met een afvalpreventie-onderzoek. Het resultaat was toen ± 20% afval scheiding. Door verschillende maatregelen met nadruk op voorkomen in plaats van scheiden, zitten we momenteel op een afvalscheidingspercentage van ± 60%.

Scania hecht waarde aan het verbeteren van energie-efficiëncy bij de productie en is daarom tot het MJA-convenant toegetreden. Een voortvloeisel uit dit convenant is het opstellen van een energie efficiëntieplan waarin plannen voor een termijn van vier jaar worden vastgelegd. Het MJA-programma wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische zaken en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Scania heeft als doel om zo efficiënt mogelijk met grondstoffen om te gaan en het beperken van emissies. De VOS emissies zijn door diverse optimalisatie-maatregelen en het gebruik van lakken met lagere VOS gehalten met zo’n 60% per truck gedaald.

Scania bevindt zich op een gezoneerd industrieterrein. Daardoor moet er ten aanzien van het geluid rekening worden gehouden met de geluidszone van het Industrieterrein Voorst. Eén van de maatregelen die Scania heeft genomen om het geluid te beperken is het inpandig testen van de meeste trucks op een testbank (MATT).