Scania in de maatschappij

Scania streeft er naar de gevolgen van haar producten voor het milieu te minimaliseren, zowel tijdens de productie als tijdens het gebruik. Dit doen we door rekening te houden met milieugevolgen gedurende de volledige levenscyclus van onze trucks, bussen en motoren.

Het productconcept en productiesysteem van Scania worden gekenmerkt door het zuinig omspringen met bronnen en door het principe van voorzichtigheid. Ons milieuwerk gaat om het zuinig omspringen met bronnen en energie, en om het tegemoetkomen aan eisen van klanten, zoals een laag brandstofverbruik en lage emissies.

Banen creëren

Scania speelt een rol in de maatschappij door het creëren van banen, het investeren in innovaties en het bieden van concurrerende transportoplossingen aan klanten, waardoor ze een blijvende winst kunnen genereren. Scania speelt een actieve rol in plaatselijke gemeenschappen en streeft er naar al haar activiteiten op een duurzame manier uit te voeren.

Als werknemers, zakelijke partners, klanten en eigenaren vertrouwen moeten hebben in het bedrijf, moet het voldoen aan hoge ethische normen. Scania ondersteunt de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de OESO. Samen met de leiderschapsbeginselen en kernwaarden van Scania vormen zij de basis voor alle werkzaamheden in de hele Scania-organisatie.

Ethische benadering is belangrijk

Scania werkt actief aan ethische en sociale waarden binnen de organisatie. Scania werft personeel op basis van competentie, en heeft daarbij altijd de kernwaarde 'respect voor het individu' in gedachten.

Een ethische benadering van werk en bedrijf is de verantwoordelijkheid van elke werknemer. De kernwaarde 'respect voor het individu' bepaalt hoe Scania-werknemers zich zouden moeten gedragen tegenover hun collega's. Elke manager is verantwoordelijk voor het communiceren van ethische richtlijnen en voor het waarborgen dat deze richtlijnen worden nageleefd.

De inkooporganisatie eist dat leveranciers van Scania de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties volgt met betrekking tot de gezondheid, veiligheid, beloning en arbeidsomstandigheden van werknemers.